Ceza
Doðuþ

Gördüðüm her þeyde sen varsýn
Suçum neydi ki girdin hayatýma
Senden önceki aþklarý üzdüm galiba
Ceza olarak çýktýn karþýma
Bildiðim ne varsa silindi defterimden
Sevdiðim ne varsa gitti birer birer
Senden önceki aþklarý üzdüm galiba
Ceza olarak çýktýn karþýma
Yenilgi yok kederlenmek yok
Bu yaþam bana tanrý tarafýndan hediye
Ah ne diye
Aðlayacaðým sende aðlama, sakýn aðlama
Yasla baþýný gerekirse taþlara, sakýn aðlama