Çizgi
Doðuþ

Yakmadý mý seni benim ayrýlýðým
Yýkmadý mý beni senin ayrýlýðýn

Ne istiyorsun benden hala
Alacaklarýn bitmedi mi
Gönül sayfamdaki yerini
Sen istedinde ben silmedim mi

Hi ha hakikat, hi ha hakikat
Çizgi deðil mi bizim yaþadýklarýmýz
Sýnýr ötesinde yer bulamayýz mý
Darbe yemiþ aþklarýn arasýnda
Tekrar birbirimizi bulamayýz mý

Aþký istiyorsan eðer yüreðinde ara
Çizgi deðil mi bizim yaþadýklarýmýz
Sýnýr ötesinde yer bulamayýz mý
Darbe yemiþ aþklarýn arasýnda
Tekrar birbirimizi bulamayýz mý