Çocukluk Etme
Doðuþ

Kuru bir dal gibi soldum sevgilim
Çektiðim dertleri bir ben bilirim
Senden çok uzaklardayým
Aslýnda yanýndayým

Býrak artýk gururu çocukluk etme
Yaralýyým anla kanatma kalbimi
Piþmaným yorma kýrma beni yar
Affet canýmýn içi bir hatadýr oldu
Sana yanlýþ yaptým
Ýnan çok üzgünüm

Ne desen haklýsýn
Ne yapsan farklýsýn
Benim için önce tanrý
Sonra sen varsýn