Gelmezsin
Doðuþ

Gelmezsin

Ak?am olur penceremde
Güne? do?maz odama yine
Karanl??a hapsolmu?um
A??t yakar yaln?zl?k yine

Mutsuzluk sard? beni
Umutsuzluk hep pe?imde
Aylar y?llara vuruyor
Sebebini çözmü? de?ilim

?stesem de gelemezsin
Sevsen de sevmezsin
Yanl??? affetmezsin
Sevdi?imi görmezsin

Parçalan?r?m, da?lan?r?m
Pi?manl???ma a?lar?m
Son bir defa yüre?inin
En kuytu kö?esinde

Unutma ben var?m
Bir günün bedeli bin y?la bedel
Sevginin de?eri bir ömre bedel
Ömrümün de?eri sana bedel