Gögüsümde Uyu
Doðuþ

Uyu yarim uyu
Göðsümde uyu
Nefes bile almam
Göðsümde uyu
Sen benim için
Ben senin için
Yaratýlmýþýz
Seni kocaman öpüyorum

Yar dur beni dinle ne otur gitme
Sana ben aýkým?, katbimi verdim
Aýkým, ölüme kadar yanýndayým
Aýkým, ölümden sonra yanýndayým

"biliyor musun seni her an içimde hissediyorum aþkým"