Günah Pazarý
Doðuþ

Hür yaþarým alýr kaçarým
Çýlgýn aþýðým diye þaþarým
Tek sebebi sensin bunlarýn
Ýnanmamak sevmek iþte bu benim

Tam tarzým
Sakýn girme günah pazarýna
Orada aþklar satýlýða çýkýyor

Benim aþkým satýlýk deðil
Yoldan çýkýp kötü yola girmez
Benim aþkým kötü deðil
Saða sola vurup da dönmez