Hep Ayný Hikaye
Doðuþ

Takýlýrým peþine
Býrakmam seni
Bana cilve yaptýðýn sürece

Çok seksi duruyorsun
Beni deli ediyorsun
Hep ayný hikaye
Çýldýrýyorum yine

Bomboþ hayat
Yaþamasý bayat
Anlamý yok ki yan gel de yat
Dersek olur mu
Neden olmasýn yani

Gel yar yanýma yat
Baka dursun hey hat

Bin yüreðim bile olsa
Veririm bu yolda