His
Doðuþ

Yürüdüðün yollarý öpüyorum
Gül deðil, kalbimi döküyorum
Artýk anladým ben sensiz yapamýyorum
Aþkýn ebediyeti var mý
Varsa sevende son bulsun
Biliyorsun ki bende sana tapmýyor, fýttýrýyorum
Senin için baðýrýyor yüreðim
Vazgeçmem, vazgeçemem

Altýncý his olmazsa olmaz
Aþkta gurur olmaz