?iir
Doðuþ

?iir

Biliyor musun?
Hep sensizlik nas?l diye dü?ünürdüm
Me?er sensizlik hiç bir ?ey yokmu? gibi ya?amakm??
Biliyor musun?
Yoksun ya nefes bile alam?yorum
Ha bir ?ey daha bilmeni isterim
Sensiz uyuyam?yorum
Dönmeyi bilirsen
Duvar?n kenar?nda seni bekliyorum