Kendini Kendinde Bul
Doðuþ

Sensizim Yalnýzým
Çaresizlik ruhumu
Bedenimi sarmýþ
Aðlýyor gözlerim

Bir su serp yüreðime
Aksýn bütün hüzünlerim

Kendini kendinde bul
Ona buna þuna buna sorma

Birisi gelir birisi gider
Hikayesi yapma

Oynama aþklarla
Yanarsýn çarpýlýrsýn

Bulursun belaný
Alýrsýn cezaný