Körbelalým
Doðuþ

Yakbi yakbi bana gözlerini
Tutbi tutbi benim ellerimi
Hadi gel seninle uçalým seninle
Haydi durma benimle dans et
Benimle dans et benimle

Ruhumuzu camlara salalým
Kýrýlýpta kum olalým
Sonrada denize dalalým
Yeni dünyada buluþalým

Körbelalý yarim
Ben sana ne edeyim
Allah azat ederse
He de yanýna geleyim