K?r?la K?r?la
Doðuþ

K?r?la K?r?la

Sonumuz ayr?l?k oldu
Bak güllerin yine soldu
Son verdi?in hediyeyi
Dünümde b?rakt?m daha yeni
Her zaman oldu?u gibi
Kalbi k?r?lan ben oldum
Senden sonraki a?ka
Daha sitemli ba?layaca??m
Yolumuz ayr?l?k oldu
Bak güllerim yine soldu
Son verdi?in hediyeyi
Dünümde b?rakt?m daha yeni
Her zaman oldu?u gibi
Kalbi k?r?lan ben oldum
Senden sonraki a?ka
Daha sitemli ba?layaca??m
K?r?la k?r?la ne kald? elimde
Bozula bozula tamiri imkâns?z
Hep yana yak?na küller aras?nda
Savrulur a?k?m?z eller aras?nda
K?r?la k?r?la ne kald? elimde
Bozula bozula tamiri imkâns?z
Hep yana yak?na küller aras?nda
Savrulur a?k?m?z eller aras?nda
Sonumuz ayr?l?k oldu
Bak güllerim yine soldu
Son verdi?in hediyeyi
Dünümde b?rakt?m daha yeni
Her zaman oldu?u gibi
Kalbi k?r?lan ben oldum
Senden sonraki a?ka
Daha sitemli ba?layaca??m
Yolumuz ayr?l?k oldu
Bak güllerim yine soldu
Son verdi?in hediyeyi
Dünümde b?rakt?m daha yeni
Her zaman oldu?u gibi
Kalbi k?r?lan ben oldum
Senden sonraki a?ka
Daha siteli ba?layaca??m
K?r?la k?r?la ne kald? elimde
Bozula bozula tamiri imkâns?z
Hep yana yak?na küller aras?nda
Savrulur a?k?m?z eller aras?nda
K?r?la k?r?la ne kald? elimde
Bozula bozula tamiri imkâns?z
Hep yana yak?na küller aras?nda
Savrulur a?k?m?z eller aras?nda
K?r?la k?r?la ne kald? elimde
Bozula bozula tamiri imkâns?z
Hep yana yak?na küller aras?nda
Savrulur a?k?m?z eller aras?nda