Kýrk Yýlda Bir
Doðuþ

Yaþarým seninle
Ömrümün sonuna kadar paylaþýrým
Yaþlanýrým seninle mezara kadar
Umut içerir sevgi açar
Gülüþünde ýþýk verir, verir, verir

Kýrk yýlda bir
Kirk yýlda bir
Kýrk yýlda bir
Buldum seni
Kaybetmem canýmsýn
En güzel yanýmsýn