Masum Serseri
Doðuþ

Sebebim olanlar utansýn
Masumluðum kendinden
kaçmadý

Her hata gibi her sevda gibi
Sebebim olanlar utansn

Ben masum serseri
Biraz deli biraz geri

Takmadan kimseyi
Yaþarým zamaný þimdi