Milyon Da Bir
Doðuþ

Bu anýmýz yalan mýydý sence
Yaþadýk yaþadýk mý sence
Neden bana beni küstürüyorsun
Býrakýp yarý yolda gidiyorsun
Milyonda bir böyle seven bulunur
Çiçeðim deðerini bil
Milyonda bir kalpten seven bulunur