?nsanlar Nerede
Doðuþ

?nsanlar Nerede

Nerde bir çocuk görsem bakar?m
Gözü ya?l?ysa onunla a?lar?m
Sorar?m niye a?lars?n
O da der ki bana
Bak do?aya bak insanlara
Yap?lan hatalara
Buna can nas?l dayan?r dayan?r
Buna insan nas?l al???r al???r
?nsanlar nerede insanlar nerede
Anam?z babam?z bak?m evlerinde
Unutmay?n bizi dünyaya getiren onlar
?nkar etmeyin inkar etmeyin ki
Allah kat?nda bile yeriniz olmaz
Onlar bizim anam?z onlar bizim kan?m?z