Sanada Gelir A?k
Doðuþ

Sanada Gelir A?k

Yok öyle bile bile teslim edemem kendimi
Hava de?il bu sözlerim tam kalbine isabet
Sevgi dedi?in ??p diye olmaz

Biraz u?ra? biraz zaman
?stiyorsan an do?ru an
Pe?ini sak?n b?rakma

Umut yoksa her ?ey biter
Hayat durur gerçek gider
Pe?inden ter dökmezsen
Hain pusuda al?r gider

Sana da gelir a?k bana da gelir a?k
E?er ikimizi birden severse kurtulamay?z yar