Sensiz Ne Yaparým
Doðuþ

Bu kadar uzak olacak ne vardý
Gittin oraya beni de al yanýna
Ben hep burada mý kalacak
Hüzünle mi aðlayacak

Ne zaman dertler bitecek
Ne zaman öleceðim
Daðlarý geçerim yollarý eþerim
Sevdiðim sana gelmek için
Bedenimden vazgeçerim

Ben sensiz ne yaparým
Gece gündüz aðlarým
Eðer sen cehennemliksen
Senin için ben yanarým

Ne vardý sanki neden aldý allah seni
Gücüm kalmadý benide alsa bari

Ben sensiz ne yaparým
Gece gündüz aðlarým
Eðer sen cehennemliksen
Senin için ben yanarým

Sen benim aldýðým soluk
Ýçtiðim su gibiyidin
Ama þimdi yoksun þunu bilmelisin
Artýk bende yokum

Allahým isyaným sana deðil kendime
Ama onu bana geri vermiyorsan
Beni de al benide al benide