Sevdim
Doðuþ

Avucumdan aldým
Kiþ günü, yaz ateþini
Yüreðini aldým
Sevgine daldým
Herkes bilsin
Ben sana kaldým

Sevgi bu olsa gerek
Sýcaklýðýný hissetmek
Titremek inan ki üþümek
Titremek sevgi demek

Dalgalar bir adam boyu
Su misali kýrýlýr mý
Aþk bu aþk anlayan anlar
Fazla derinlere daima
Boðulursun yar

Sevdim... Sevdim yar
Sevdim yar... Sevdim yar