Sevenlerime Mektup
Doðuþ

Ýlk defa inanýr oldum aþka oda bana hmm,.
Gamsýzla seslendim sana beraber aðladýk
Ardýndan devam etti hüzün bir türlü býrakmadý
Yakamýzý yalancý diye seslendik tüm yalancýlara

Yine araya hasret girdi ama bu seferki
Vatan aþkýydý, oda geldi hasret rüzgarýyla geçti
Tam kovuþtuk derken mesafeler mesafeler...
Aramýzda uçurumlar ayrýlmalýydýk kalbi sabýkalý

Olanlar utansýn yalancý yalancý ...
Devam ediyorum yürümeye yalnýzlýklar
Ülkesine doðru ýlýk bir rüzgar esiyor kalbimin
Kapýlarýný araladým, rüzgar kalbimin en derin

En hassas en kuytu köþesine insin diye hani
Ufakta olsa bir pislik kalmýþsa diye
Meþhur olacaðým büyük adam olacaðým diyordum
Yerlere göklere duvarlara her yere doðuþ

Yazýyordum meþhur oldum adam oldum mu acaba
Ýleride yani bizi ayrý koyan ya uf..daha doðrusu
Her zaman yanýnýzda olsam da... Hani beden olarak
Ayrý koyan yerde.. Ben öldüðümde heykelimi dikmesinler

Dikmesinler ki gölgesi yere vurmasýn diye heykelimi
Kýrmasýnlar yemin ettim size ben sizden
Baþkasýna gönlümü veremem veremem ...