Sevgi Ver
Doðuþ

Bir gün düþlerde kaybolur senin gibi
O zaman çaresiz hissederim kendimi
Bir zaman her tarafýmda dost kardeþ
Þimdi yok tek bir arkadaþým

Kime isyan edeyim
Dert kederle öleyim
Yalnýzlýðýn kökünü kökünü kör edeyim

Gel ne olur
Ne olur yanýma gel
Bana bir tutam

Sevgi ver
Gel ne olur
Ne olur yanýma gel
Bana bir tutam ihtiyacým var

Þiir

Biliyor musun?
Hep sensizlik nasýl diye düþünürdüm
Meðer sensizlik hiç bir þey yokmuþ gibi yaþamakmýþ
Biliyor musun?
Yoksun ya nefes bile alamýyorum
Ha bir þey daha bilmeni isterim
Sensiz uyuyamýyorum
Dönmeyi bilirsen
Duvarýn kenarýnda seni bekliyorum