Sürgün
Doðuþ

Ben burda sürgün
Sen orda ne haldesin
Baþka birini sevebilir misin
Merak ediyorum

Yaralama, yol ver bana
Dayanamam sensizliðe inan
Katlanamam yaþayamam

Sürgün yüreðim sürgün
Hap solmaz bedenim sürgün
Yüreðim neler yaþadýn
Bunu da aþarsýn koca bir çýnarsýn

"Sensiz yuregim sürgün"