Sýr Oldum
Doðuþ

Cam evin içine hapsettin beni
Sýr oldum, sýr oldum, kum oldum
Anýmsamakta zorluk çekiyorsan
Bak yýktýklarýna, bak çaldýklarýna
Tövbe etsen de dönüþün yok
Sitem etsen de ben yokum artýk

Beni daðlara soranlara
Yok olmuþ diyorlar
Haber salýn sevdiðime
Hasretim sevgisine
Gözü aydýn, bahtý açýk
Ben yokum artýk