Uyan
Doðuþ

Yordu bu aný beni yordu
Yokluðun beni vurdu
Zordu bu aný beni yordu
Ayrýlýk beni vurdu

Düþünmeden uðra bana
Kapým açýk hala sana
Ayrýlýðýn vurdu aya
Yansýdý odamýn duvarýna

Uyan uyan uyan
Gönlüm uyan
Dayan dayan dayan
Ruhum dayan

Senide birgün severler
Sevda yüklü trenler
Boþ raylarda ilerler
Sevenleri üzenler
Hep o yolda giderler