Üzülürsün
Doðuþ

Dayanamam diyordun ayrýlamam
Yaþayamam diyordun yaþýyorsun bensiz
Dayanamam diyordun ayrilamam
Katlanamam diyordun ayrilamam

Benden ayrýldýðýna üzülürsün üzülürsün aðlarsýn
Üzülürsün üzülürsün yanarsýn
Benden ayrildigina uzulursun uzulursun aglarsin
uzulursun uzulursun yanarsin

Yalancýsýn biliyorsun senden ne istedim
Güvendiðim daðlardaki kardan farklý deðilsin
Benden ayrýldýðýna üzülürsün üzülürsün aðlarsýn
Üzülürsün üzülürsün yanarsýn