Yaz Dostum
Doðuþ

Döndün yine son sözünden
Kullandýn beni eskisi gibi
Yalvarmanýn çaresi yok
Dönüþü olmayan yola girdin

Kimleymiþ onu kim sevmiþ
O benimdir yar edemem
O her þeyimdir yar etmem onu ellere

Yaz dostum yaz iyi yazýyorsun
Sonu olmayan yola qirdin
Yaz dostum yaz iyi yazýyorsun
Hadi kaderimi yaz
Yaz dostum yaz iyi yazýyorsun
Hadi kalbime yaz