Y?k?k
Doðuþ

Y?k?k

Konu?mayay?m diyorum
Bugün art?k suskunlu?um isyanda
Soruyor bana ey ak?ls?z yürek
Bu nekadar sürecek diye
Ona söz dinletemedim beni anlam?yor
Ona söz geçiremedim beni dinlemiyor
Y?k?k dökük harap olmu?
Her bir yan?m
Bin parcaya bölünmüs
Kalp harelerim
Sen orda mutluluk resmi çiziyorsun
Ben duyay?m diye duyay?m diye
Konu? diyorum
Susma art?k suskun kalma
Ak?lm? kald? durmu?ken bütün dünyam
Off yok art?k buna inanm?yor kalbim
Off uyan art?k uyanda gör dünyan?
Y?k?k dökük harap olmu?
Her bir yan?m
Bin parcaya bölünmüs
Kalp harelerim
Sen orda mutluluk resmi çiziyorsun
Ben duyay?m diye duyay?m diye