Zil Tak
Doðuþ

Boþluk yokluk çeken ben
Sen iþin gýrgýrýnda
Ben ise üzüm dalýnda
Kim anlar halimden

Bir sen vardýn dilimden
Anlayan anlayan
Ne sana ne bana kalmaz bu dünya
Durma zil takýp oyna