Þahane
Ebru Gündeþ

belki günahýný aldým
bek suçlu benmiyim tanrým?
beni güçlü kollarýnla
aldýðýn çöle býraktýn

nerede sevgi,nerede aþk?
orasý kör kuyu
ben küçük bir taþ

sen yolunu çizmiþsin yâr
engellerin bahane
eðer acýn dinecekse
ayrýlalým þahane