Hino de Botswana
Hinos

Fatshe leno la rona
Ke mpho ya Modimo
Ke boswa jwa borraetsho
A le nne ka kagiso

Tsogang, tsogang! banna, tsogang!
Emang, basadi, emang, tlhagafalang!
Re kopaneleng go direla
Lefatshe la rona

Ina lentle la tumo
La chaba ya Botswana
Ka kutlwano le kagisano
E bopagantswe mmogo

Tsogang, tsogang! banna, tsogang!
Emang, basadi, emang, tlhagafalang!
Re kopaneleng go direla
Lefatshe la rona
Tsogang, tsogang! banna, tsogang!
Emang, basadi, emang, tlhagafalang!
Re kopaneleng go direla
Lefatshe la rona