Hino de Tonga
Hinos

Hino de Tonga

'E 'Otua Mafimafi,
Ko ho mau 'Eimi koe,
Ko Koe ko e falala 'anga,
Mo e 'ofa ki Tonga:
'Afio hifo 'emau lotu
'Aia 'oku mau fai ni,
Mo ke tali ho mau loto
'O malu'i 'a Tupou.