SHUNTEN!! YUME NO SENSHI!!
Ichirou Mizuki

MOTOR HEART wa ningen ityo
Moeru kimi wa Cho Jinki
Heiwa na sekai ini shinobi yoru
Godo Neroz no kuroi kage
[HIKARU!]
Yume no senshi ga shunten da
Yuki no senshi ga shunten da
Miro yo! [Blue Fight! G Kick!]
Miro yo! [Red Fight ! Laser Arm!]
Mirai wo suku MACHANIC
Neroz wo taose!
Ashita e mukae!
Cho Jinki Metalder

Heiwa no negai wo
Akusa meta
Haga yaku kimi wa
Sekai no tadara
Yaki mata hibiku
Moto Neroz no kuroi moto
[HIKARU!]
Yume no senshi ga shunten da
Yuki no senshi ga shunten da
Miro yo! [Blue Fight! G Kick!]
Miro yo! [Red Fight ! Laser Arm!]
Mirai wo suku MACHANIC
Neroz wo taose!
Ashita e mukae!
Cho Jinki Metalder

Yume no senshi ga shunten da
Yuki no senshi ga shunten da
Miro yo! [Blue Fight! G Kick!]
Miro yo! [Red Fight ! Laser Arm!]
Mirai wo suku MACHANIC
Neroz wo taose!
Ashita e mukae!
Cho Jinki Metalder