Made In Homo
Lady Pank

Made In Homo

W Pary?u pokaz mód
W Bangkoku przybór wód
A w Rio, tak jak zwykle, minus 10
Gdzie? zapanowa? strach
Gdzie? abdykowa? szach
Dok?adnie gdzie - ju? dzisiaj nawet nie wiem
Wci?? s?ysz? g?o?ny brz?k
Drucików cienkich p?k
Zagnie?dzi? mi si? tu? pod czaszk?
Na czubku g?owy mam
Miedziane pr?ty dwa
Przymocowane eleganck? blaszk?

Odbieram dzie? i noc
Przynajmniej na raz sto
Kana?ów i najrozmaitszych stacji
Kto? tam móg? Nobla wzi??
Kto? tam za sto?em czkn??
Mam zawsze pe?ny zasób informacji
Tu krzycz?: cel i pal!
Tam otwieraj? bar
Gdzie indziej zag?uszaj?, ?e a? boli
To wszystko w?azi mi
Do ka?dej kropli krwi
O ile to ju? nie jest elektrolit

O, rany! Jestem z moj? g?ow?
Made In Homo
Z powietrza spada mi bez przerwy
Pe?ny serwis

Na gie?dach ci?g?y ruch
W Olecku plaga much
W Genewie jakby troch? ?nieg odtaja?
Faluje wokó? seks
Donosz? ci?gle, ?e
S? nawet dwa przypadki na Hawajach
Wygrywa solo, bas
Kr?ci si? setny raz
Najnowszy kr??ek Bruce'a Springstina
Dwudziesty sko?czy? wiek
Elektroniczny ?ciek
Ciekawe, co tam dalej si? zaczyna?

O, rany! Jestem z moj? g?ow?
Made In Homo
Z powietrza spada mi bez przerwy
Pe?ny serwis

O, rany! Jestem z moj? g?ow?
Made In Homo
Z powietrza spada mi bez przerwy
Pe?ny serwis

O, rany! Jestem z moj? g?ow?
Made In Homo
Z powietrza spada mi bez przerwy
Pe?ny serwis

O, rany! Jestem z moj? g?ow?
Made In Homo
Made In Homo
Made In Homo
Made In Homo