Osobno
Lady Pank

Osobno

Znów jestem na fali
W ca?kiem niewyobra?alnej skali
Mam sto rad gotowych
Mog? leczy? nawet ci??ko zdrowych

Znów, znów mnie prosicie,
?ebym przepis da? wam na ?ycie
A ja patrz? ch?odno
Wol? jednak raczej by? osobno

Osobno lepiej, osobno l?ej
Nikt si? nie czepia
K?opotów mniej, k?opotów mniej

Wci?? do mnie przychodz?
Tacy, co si? zawsze w nocy poc?
Pytaj? o rad?
A tu jedn? trzeba mie? zasad?

Osobno lepiej, osobno l?ej
Nikt si? nie czepia
K?opotów mniej

Osobno lepiej, osobno l?ej
Nikt si? nie czepia
K?opotów mniej, k?opotów mniej
Mniej

Wiesz, to nie jest takie proste
Samemu w ?yciu zosta?
Dooko?a walka trwa
By? by? za-an-ga... ga... ga

Osobno lepiej, osobno l?ej
Nikt si? nie czepia
K?opotów mniej