Zamki Na Piasku
Lady Pank

Zamki Na Piasku

Jeste? idolem
Wielbi ci? t?um
Gdzie si? pojawisz s?ycha?
Zdumionych g?osów szum
W porannej prasie widzisz
Codziennie swoj? twarz
Z mo?nymi tego ?wiata
O wielkie stawki grasz

Zamki na piasku
Gdy pe?no w szkle
Poranna witaj zmiano
To ?ycie twe

Idziesz ulic?
U?miechasz si?
Skonstruowa?e? bomb?
Skondensowan? ?mier?
Znasz dat? i godzin?
Gdy ?wiat si? zacznie ba?
Policja wszystkich krajów
Rysopis twój chce zna?

Zamki na piasku
Gdy pe?no w szkle
Poranna witaj zmiano
To ?ycie twe
To ?ycie twe
To ?ycie twe

Ta?ma kr?ci si?
Ty stoisz przy niej
Jeste? pionkiem w grze
Kó?kiem w maszynie
?yjesz w zamkach po?ród chmur
Na ich wie?ach
Nie chc?c wiedzie? ani czu?
Dok?d zmierzasz

Zamki na piasku
Gdy pe?no w szkle
Poranna witaj zmiano
To ?ycie twe
To ?ycie twe
To ?ycie twe

Zamki na piasku
Gdy pe?no w szkle
Poranna witaj zmiano
To ?ycie twe

Zamki na piasku
Gdy pe?no w szkle
Poranna witaj zmiano
To ?ycie twe
To ?ycie twe
To ?ycie twe
To ?ycie twe
To ?ycie twe