Maro Bhar Bhar Kar
Lata Mangeshkar

Baras baras bhag, aati hey holi, aajna, karwa-bolo
Humne manke, mainko doya
Tum be-krode-ko, dholo

Maro bhar bhar kar pichkari X 2
Holika yehi, matalab hey X 2
Rang ek-rang duniya saari X 2
Holika yehi, matalab hey X 2
Maro bhar bhar kar pichkari X 2

Aaj ke dinyu, ghul mil jawo X 2
Bay rahe na koi
Nay apurana, ajana pichala X 2
Bay rahe na koi X 2 Bhare pyarike
Bhare pyarike, sajay dhari X 2
Holika yehi, matalab hey X 2
Maro bhar bhar kar pichkari X 2

Aangan aangan ho, aangan aangan jhoom machati
Ayee hey, shub-payla X 2
Nas mey, nas nas mey
Nas nas mey sangeet jagaye
Yeh rangoka meela X 2 Khil jewan
Khil jewan ki pulwari X 2
Holika yehi, matalab hey X 2
Maro bhar bhar kar pichkari X 2

Jo bhi hum se, bhul hoe ho X 2
Aaj se bisarado
Pach chatab, saza hey khudke X 2
Aur na-koi-sazado X 2 Bane dushman
Bane dushman diya aware X 2
Holika yehi, matalab hey X 2
Maro bhar bhar kar pichkari X 2