Ban
Lee Jung Hyun

Hundullinun ne nunbiche kullyosso esso narur phihaji nunma

Boryojyodon giog tawin dophodwo imi nado gyoko bwassuni

Dashi handon nege marhebwa nodo narur saranghegago

Na yogshi no chorom sarangi duryowodo oeroungon shirhunika

Banman narur midobwa banman narur darmabwa

Jongmar saranghadaga kuthnado huhoe obdorog

Amman saranghebwaja dwidora somyon namiya

Ochaphi isesangeso wanjonhan sarangun obso

Do isangun nege gangyo hajima no hanaman sarangharkoya

Surdeobnun yogshim tawin boryosso ijen narur shihom hajima

Saranghajin anhassoda go heojinda marhessojiman

Gurohge mollani naege sorjighebwa ijen narur chegim jyobwa

Banman narur midobwa banman narur darmabwa

Jongmar saranghadaga kuthnado huhoe obdorog

Amman saranghebwaja dwidora somyon namiya

Ochaphi isesangeso wanjonhan sarangun obso

Na na na nahana teme goenhan jacheghajima

Goenhi mianhejigo goenhan jachegamman nukyo

Nowa na hamkehar te gunyang johadongod puniya

Ijen kuthnarsu obso nar badajwo