Charari
Lee Soo Young

Gyothe issodo nege sarangur marhedo
gude maumun nege iji anhajyo
haruharu ga ibyorur hyanghe godnun
surphun shigan duriojyo

Gudedo nar wihe nunmuri manhun nar wihe
oton mallo heya hanunji himdurogejyo
ibyorur wiheso

Charari charari wirohaji mayo
mianhan gu nunbiche nan sumi maghyo
yongwonhi guderur boneji anhayo
nugun garur todashi saranghar su obsur theni

Gudedo nar wihe nunmuri manhun nar wihe
oton mallo heya hanunji himdurogejyo
ibyorur wiheso

Charari charari wirohaji mayo
mianhan gu nunbiche nan sumi maghyo
yongwonhi guderur boneji anhayo
nugun garur todashi saranghar su obsur theni

Charari charari amumardo mayo
hengbogharan gumari do surphoheyo
yongwonhi yongwonhi gidaryo borkeyo
gude inun sesange nega sara inunhan