Irhoborin Usan
Lee Soo Young

Angebida hayahge neridon bam
gudesanun jagun somuro
narul ikuldon nal butho
guden nege dan hana usani doeojiman

Jigum bissoguro goroganun
nanun usani obsoyo

Ijen jinaborin iyagiduri
negen kumgyol gathjiman

Hayan jongiwie guril su inun
jagun sarangiora
ijyojyogan gunare giogdurun

Jigum bissoguro goroganun
nege usani doerira