Comin' Home Baby (feat. Boyz II Men)
Michael Bublé

Comin' Home Baby (feat. Boyz II Men)

(Comin' home to you)
I'm coming home, baby
(To you)
I'm coming home, baby

(Do-do-do)
I'm coming home, baby, now
(Do-do-do-do-do-do-do-do)
I'm coming home now, right away
(Do-do-do-do-do-do-do-do)
I'm coming home, baby, now
(Do-do-do-do-do-do-do-do)
I'm sorry now I ever went away
(Do-do-do-do-do-do-do-do)
Every night