Aka-tonbo (agapon)
Mireille Mathieu

Yuyake koyake no aka-tonbo
Owarete mitano wa itsu no hi ka?
Yama no hatake no kuwa no mi wo
Kokago ni tsunda wa maboroshi ka?