Eduige
Pierangelo Bertoli

Edvige, Edvige, Edvige, bela fiola,
a i temp ch'andè 'n al brogn deiter dai "Sola"
prema tem fev capir che tem vliv bein
e pò tem fev ciaper da i cuntadein.
Edvige, Edvige, quanti bastunedi
i deven via e quanti an ho ciapedi
quant tè te vliv de me c'ha fes al leder
e pò t'andev a direl con me peder.
Edvige, Edvige, Edvige, tota mora,
a me tem vliv manderm a la cariola
t'andev a fer el feri so a la Sera
mè in Secia tot al dè a spaler la gera.
Edvige, Edvige, Edvige, me muiera
at catè a let con un con la dintera
e te pensand c'ha psesa dvinter mat
tem ges mo ded la a laver i piat.
Edvige, Edvige, Edvige, brota troia,
ades ch'io magne tota quant la foia
a pagarev sicur pio d'un milliaun
stem dii se't fe da burla o tfe da baun.