El Processioun
Pierangelo Bertoli

Na volta as tgniven so con del sarach
as fev'n i tamaras col furmintaun
is deven del patach con el patach
per lavurer andev'n in processiaun.

Adesa c'as sam fat i sindachet
e a gam na fetà ed cerna da magner
is disen ch'a sam gras come di pret
e i volen fer's e smet'r ed lavurer.

I strolghen so na crisi c'l'an ghè menga
la casa integraziaun per dimagrir
ch'it dis ch'a ghè da fer di sacrifesi
chi fan saul l'interesi di padraun.

As dis che Gesù Crest le mort dal fred
as perla seimp'r eo ristrutturasiaun
e tè che et ghee da creder no ten ved
anghè piò i pret però a gh'è el processiaun.