Tingalayo
Raffi

Tingalayo

Chorus:
Tingalayo
Come little donkey, come
Tingalayo
Come little donkey, come
Me donkey fast, me donkey slow
Me donkey come and me donkey go...
Me donkey hee, me donkey haw
Me donkey sleep in a bed of straw...
Me donkey dance, me donkey sing
Me donkey wearin' a diamond ring...
Me donkey swim, me donkey ski
Me donkey dress elegantly...