NITZOTZ HACHAIM
Sarit Hadad

Posa'at li le'at betoch hasheket
k'mo gozal katan mistateret li
ta'amti min had'vash umin ha'oketz
mahu gorali Elohim sheli

Amok betoch libi ani nikra'at
zolgot li hadma'ot lo rak baleilot
hakol kim'at avud (ken) ani yoda'at
kashim hem hachaim lamah Elohim?

Rotzah otcha karov betoch libi
chabek oti chazak neshamah sheli
ulai karu dvarim zeh lo biglali
ten nitzotz chaim ten bi Elohim

Hayita li chaver karov lanefesh
natati et gufi kol kuli shelcha
eich zeh shepit'om avad haregesh?
Ko'evet nishmati mah yihyeh iti?

Mah yihyeh sofi mahu gorali
lo notar davar kan bishvili
im hachaim reikim kashe pi kamah
kashim hem hachaim lamah Elohim?