Adam Gibi
Serdar Ortaç

Neden düþtün gözümden?
Neden hislerin hep yalan?

Nedense biz seninle mutluluðu
Paylaþtýk hep uzaktan

Aþk ýzdýrap denizi, þaþýrdým ben kapýlarý
Garip bir umutsuzluk sardý dört bir yanýmý
Akýllandýn mý bilinmez, yoksa herþey sýradan mý?

Adam gibi yürekli ol, çýk karþýma bak yüzüme
Yalandý de, unuttum de, aldattým de, baðýr yüzüme
Senin kokun, senin dokun, senin tadýn yetmedi de
Sokaktaki köpek kadar gururlu ol, baðýr yüzüme