Asrýn Hatasý
Serdar Ortaç

Bir kere sevdi gönül
Mevsim bahar olsa da
Yandý tutuþtu gönül
Kalbi bir taþ olsa da

Bin kere söylüyorum
Bir kere dinlesen
Bak yine söylüyorum
Aþk için ölmese de

Deðmez sana deðmez
Aþkýn öyle çok büyük ki Kimseye boyun eðmez Bilmez kýymet bilmez
Yaran öyle çok derin ki Kimse onu silemez


Allah'tan kork
Sevmekten kork
Baþka çaren yok

Karþýma bir daha çýkma sakýn
Bence bu asrýn hatasý olur
Kendime baþka bir aþk bulurum
Sen beni hiç sevmesen de olur