Bunca Yýl
Serdar Ortaç

Ýstemem böyle vicdansýz birini
Ýstemem sahte yanlýþ sözlerini
Çok yazýk al bu aþký sende kalsýn
Ayrýldýk sonra piþman olmayasýn
Çok cesur diyemem ki sana
Hiç cesur deðilsin güzelim
Sahte korkularýn var ama
Gençliðin bitiyor güzelim
Bunca yýl ananýn karnýnda
Nasýl da sabreder beklersin
Elalem her þeyin farkýnda
Sen kitapsýz, sen günahsýz
Sen vefasýz serserisin