Býçak
Serdar Ortaç

Bitirin bu dertli geceyi
Býrakýn acým bana kalsýn
Beni bir tek anlayaným var Yaradaným
Günah olmasaydý gelirdim
Senin olmaya söz verirdim
Belki bir sabah baþucunda demlenirdim
Ne yazýk ki hayat haram oldu
Gülemem artýk yüzüm soldu
Senin aþkýnýn mahkumuyum, günahkarým
Belki cehennemde yanarým
Seni bir kez anlayamadým piþmaným

Sen aþký öylece biter mi sandýn
O aþkýn öyle büyük ki bitmez
Kalbimde açtýðýn yaran kanýyor
Býçakla silmeye gücün yetmez