Canýma Minnet
Serdar Ortaç

Yazdýðým mektuplarý teker teker yakacakmýþ
Çektiðim mesajlarý okumadan atacakmýþ
Dönüp özür dilersem, belki huzur bulacakmýþ
Aman hiçbir þey bulma, canýma minnet

Aþk yalaný sever, acýyý sever, yürek kanatýr
Sen acýyý býrak, gelen gideni elbet aratýr
Güz sana göre mi o aþkýmýzýn bitiþ töreni
Bak içim yanýyor, yürek eriyor, gittin gideli

Kalp ömür boyu sevmez, aþka küstüreni
Beni küstürdün aþka, allah istemedi
Üzmüyor beni artýk terk edip gidiþin
Tehdit ettiðin anda, bittin benim için